Persondatapolitik

1  Generelt

1.1  Denne politik om behandling af personoplysninger ("persondatapolitik") beskriver, hvorledes Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S ("BRK") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2  Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til BRK eller som indsamles via BRK’s hjemmeside: bruun-rasmussen.dk ("hjemmesiden").

1.3  BRK er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til BRK vedrørende denne persondatapolitik kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

1.4  BRK beskytter dine oplysninger med fysiske, elektroniske og administrative midler. Du bør altid beskytte personlige oplysninger, når du har forbindelse til internettet. Som et minimum bør du udskifte dine adgangskoder ofte, benytte en kombination af tal og bogstaver samt sørge for, at din browser er sikker. BRK benytter SSL-standardkryptering (Secure Sockets Layer) på sider med personlige oplysninger. Derved beskyttes fortrolige oplysninger, når de sendes via internettet.

1.5  BRK’s website kan indeholde henvisninger til andre websteder og samarbejdspartnere. BRK deler som udgangspunkt ikke dine personlige oplysninger med disse og kan ikke stilles til ansvar for disses politik med hensyn til beskyttelse af kunders identitet. BRK opfordrer dig til at læse de pågældende websteders politik med hensyn til beskyttelse af persondata.

1.6  Der optages ved forskellige lejligheder tv- og videosekvenser i auktionssalen i Bredgade og i BRK’s andre afdelinger. BRK vil på de enkelte dage oplyse om tilstedeværelsen af kameraer i form af skiltning. Optagelserne anvendes primært i forbindelse med tv-udsendelser. BRK kan desuden anvende optagelserne til andre markedsføringsformål, herunder via sociale medier. Såfremt du ikke ønsker at fremgå af disse optagelser, kan du rette henvendelse til BRK’s personale det pågældende sted.

2  Hvilke personoplysninger indsamler BRK, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1  Besøg på hjemmesiden

2.1.1  Når du besøger BRK’s hjemmeside, foregår det anonymt. BRK indsamler ingen personlige oplysninger, heller ikke din e-mailadresse. Browseren på din computer oplyser dog IP-adresse, herunder din netværkslokation, samt hvilken type computer og operativsystem, du bruger.

2.1.2  Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at BRK kan varetage sine interesser i at forbedre hjemmesiden.

2.1.3  BRK deler ikke dine data med tredjepart til f.eks. remarketing/retargeting.

2.1.4  Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2  Kundeoprettelse

2.2.1  Når du opretter dig som kunde (opretter en konto), indsamler BRK de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, land, gyldig og verificeret e-mailadresse, telefonnummer, password, betalingsmåde, i de fleste tilfælde gyldigt betalings- eller kreditkort, bankinformation og billed-id. Desuden indsamler BRK oplysninger om, hvilke genstande du byder på, køber, eventuelt returnerer/fortryder, får vurderet eller sælger, leveringsønsker samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra indtastningen er foretaget.

2.2.2  Formålet er at give dig adgang til at benytte BRK som auktionshus. Endvidere kan BRK på den måde opfylde sine aftaler med dig og tilbyde dig en bedre kundeservice, herunder assistere dig ved problemer i relation til de ønskede transaktioner samt administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb og salg behandler BRK endvidere for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

2.2.3  Formålet med at indsamle oplysningerne er også at sikre sporbarhed af genstande, da BRK samarbejder med myndighederne under Justitsministeriet.

2.2.4  Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f samt Straffelovens §290.

2.3  Nyhedsbrev og søgeagenter

2.3.1  Når du tilmelder dig BRK’s nyhedsbreve og opretter en søgeagent (personificeret nyhedsbrev), indsamles oplysninger om din e-mailadresse og hvilke typer nyhedsbreve, du ønsker.

2.3.2  Formålet er at varetage BRK’s interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig samt tilbyde dig den særlige fordel, der er forbundet med nyhedsbrevsabonnementet, nemlig at modtage relevant information om f.eks. nye tjenester, arrangementer eller auktionsgenstande i kategorier, som du tidligere har udvist interesse for (elektronisk markedsføring).

2.3.3  Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

2.4  Katalog

2.4.1  Når du opretter abonnement til en given katalogtype, indsamler BRK oplysning om hvilke katalogtyper, du ønsker.

2.4.2  Formålet er at kunne levere de kataloger, du har bestilt, og i øvrigt opfylde BRK’s aftale med dig. Oplysninger om dine køb af kataloger behandler BRK for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.

2.4.3  Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

3  Modtagere af personoplysninger

3.1  Som udgangspunkt videregives dine data aldrig til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt har bedt om det.

3.2  BRK videregiver dog de fornødne personoplysninger til de nødvendige samarbejdspartnere (f.eks. transportører og trykkeri) bl.a. i forbindelse med køb af kataloger og genstande.

3.3  Endvidere gives oplysninger til relevante offentlige myndigheder (f.eks. Naturstyrelsen og Erhvervsstyrelsen) i forbindelse med f.eks. søgning af tilladelser på vegne af dig. Endelig vil dine kundeoplysninger samt oplysninger om transaktioner, vurderinger, etc. kunne blive videregivet til den relevante offentlige myndighed (f.eks. Rigspolitiet) i efterforskningsøjemed.

3.4  Oplysningerne kan bl.a. være firmanavn, modtagernavn, adresse og telefonnummer, e-mailadresse, kundenummer, auktions- og genstandsnummer, værdi af hammerslag, udleveringsseddel, genstandsbeskrivelse, udspecificering af momsbeløbet, fakturakopier, tolddokument, etc.

3.5  Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på BRK’s vegne. BRK anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet drift af økonomisystem, mailsystem, mailfilter, telefonsystem, makulering samt teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden. Disse virksomheder er databehandlere, og under BRK’s instruks behandler de data, som BRK er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med BRK og er underlagt fortrolighed om disse. BRK har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på BRK’s vegne.

3.6  En af disse databehandlere, Help Scout, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. Kopi af Help Scout’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK

4  Dine rettigheder

4.1  Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal BRK som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

4.2  Indsigtsretten

4.2.1  Du er til enhver tid berettiget til at anmode BRK om indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2  Du kan få adgang til de personlige oplysninger, BRK har registreret om dig under din personlige side på hjemmesiden. Her har du mulighed for både at se og ændre disse oplysninger.

4.2.3  Du kan altid kontakte BRK, hvis du har andre ændringer eller spørgsmål til dine oplysninger.

4.2.4  Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som BRK behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du først sende en skriftlig anmodning til privacy@bruun-rasmussen.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.2.5  Jf. Datatilsynets anvisninger er prisen for ovenstående 10 kr. inkl. moms pr. påbegyndt side, der udleveres.

4.3  Retten til berigtigelse

4.3.1  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som BRK har registreret om dig, kan du logge ind på din personlige side på hjemmesiden, hvor du kan ændre disse oplysninger.

4.3.2  Du kan altid kontakte BRK, hvis du har andre ændringer eller spørgsmål til dine oplysninger.

4.4  Retten til sletning

4.4.1  I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af BRK, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og BRK ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at BRK kan overholde sine retslige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er BRK ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.4.2  I tilfælde af, at du ønsker alle eller visse af dine personoplysninger slettet af BRK, og det af en af ovenstående årsager ikke er muligt, vil BRK i stedet opbevare dine oplysninger beskyttet og med stærkt begrænset adgang.

4.5  Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

4.5.1  Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, BRK behandler om dig, ikke er korrekte. 

4.6  Retten til dataportabilitet

4.6.1  Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet BRK, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7  Retten til indsigelse

4.7.1  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod BRK’s behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette BRK’s direkte markedsføring.

4.7.2  Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som BRK foretager på grundlag af vores legitime interesser jf. pkt. 2.1-2.4.

4.8  Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1  Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet BRK til en given behandling af personoplysninger, herunder tilmelding til nyhedsbrev, søgeagenter, kataloger samt elektronisk markedsføring. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, skal du logge ind på din personlige side på hjemmesiden og ændre dine indstillinger.

4.9  Retten til at klage

4.9.1  Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over BRK’s behandling af dine personoplysninger. Klagen kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 3319 3200.

5  Sletning af persondata

5.1  Oplysninger indsamlet om din brug af hjemmesiden jf. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af hjemmesiden i et år.

5.2  Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrev, søgeagenter eller katalog slettes, når dit samtykke hertil trækkes tilbage, medmindre BRK har et andet lovmæssigt grundlag for behandling af oplysningerne.

5.3  Da BRK samarbejder med myndighederne med henblik på at spore sager vedr. bl.a. hæleri, falskneri og svindel, sletter BRK som udgangspunkt ikke persondataoplysninger. Oplysninger indsamlet i forbindelse med transaktioner (bud, køb, indlevering og salg), som du har gennemført enten på hjemmesiden eller ved traditionelle auktioner jf. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive opbevaret beskyttet og med stærkt begrænset adgang tre år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget din transaktion. Oplysninger kan gemmes i længere tid, når der er et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at BRK kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i fem år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

6  Sikkerhed

6.1  BRK har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2  Kun de af BRK’s medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7  Kontaktoplysninger

7.1  BRK er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

7.2  Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S

Sundkrogsgade 30

2150 Nordhavn

Tlf. nr.: 88 18 11 11

E-mail: privacy@bruun-rasmussen.dk

8  Ændringer i persondatapolitikken

8.1  Såfremt BRK foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden eller på udleveret kvitteringsmateriale i forbindelse med budgiving, køb, indlevering eller salg på auktion.

8.2  Hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrev, søgeagent eller katalogabonnement, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af et nyhedsbrev herom til din registrerede e-mailadresse.

9  Versioner

9.1  Dette er version 2 af BRK’s persondatapolitik dateret den 15. maj 2018.