Tema: Kvindelige kunstnere

Stærke kvindestemmer er gennem tiden ikke blevet tildelt deres rette plads i kunsthistorien. I lighed med en række museer og forskere har vi derfor henover det kommende år fokus på kvindelige kunstnere på vores auktioner. Vi sætter fra land med et blik på anden halvdel af 1800-tallet.

Det er netop nu 100 år siden, at ”Den Frie” åbnede dørene for den skelsættende “Kvindelige Kunstneres retrospektive Udstilling”, hvis formål var at demonstrere kvindernes talenter. I den mellemliggende periode er mange af disse kunstnere gået i glemmebogen. På årets sidste auktion i Bredgade indleder vi vores nye fokus på kunstens kvinder, og det er vores håb, at vi kommer til at kaste nyt lys over den gængse kunsthistorie, hvor mange talentfulde kvinder er blevet overset. Det er ingen hemmelighed, at kvindekønnet og kunsten gennem tiden er blevet opfattet som et modsætningsforhold, og at datidens kønsrollemønstre stod i vejen for mange kvinders kunstkarrierer. På trods af den kønsmæssige skævvridning i kunsthistorieskrivningen, og at kvinder først fik adgang til kunstakademiet på lige fod med deres mandlige kollegaer i 1908, var der allerede i 1800-tallet kvinder, der levede for og af deres kunst og blev anerkendt i samtiden. 

Portrætmaleren Bertha Wegmann

En af de første professionelle kvindelige kunstnere i Danmark var den østrigskfødte maler Bertha Wegmann. Hun blev tidligt mødt af den kønsstereotype opfattelse af, hvem der var kunstens rette udøvere: ”Naa, men Fader vilde jo gerne, at jeg skulde lære at male, og saa anbragte han mig hos Historiemaleren F.C. Lund! Et forfærdeligt Sted at anbringe mig […] Gud forbarme sig, hvor han behandlede mig arme Unge! ”Torsk! Idiot! Aandssvage Individ!” osv. osv. var Gloser, der ustandseligt haglede ned over mig. ”Ha, skal saadan en være maler! Næ, Skurekone skal hun være! Skurekone, det egner hun sig vist bedre til!“ Få år senere lykkedes det hende støttet af københavnske mæcener at studere på den franske ”Ecolé de Dessin et Peinture pour Femmes”. Wegmanns værker fandt vej til Salonen i Paris, og herhjemme blev hun en af tidens førende portrætmalere, der skildrede den økonomiske og kulturelle elite. Med på auktionen har vi hendes vidunderlige portræt af den unge Marie Triepcke, der blev gift med skagensmaleren P.S. Krøyer.

Læs mere om Bertha Wegmann i mag.art. og ph.d. Emilie Bierlichs artikel.

Den modige kvindeskildrer Elisabeth Jerichau Baumann

En anden kunstner i 1800-tallet var Elisabeth Jerichau Baumann, og der er langt fra Wegmanns yndige motiv til den havfrue, som vi har med på auktionen af Baumann. Oprindeligt var hun polsk-tysk, men slog sig i 1849 ned i København pga. sit ægteskab med billedhuggeren Jens Adolf Jerichau. Baumann var en ægte kosmopolit og opnåede en betydelig international karriere med sine kraftfulde portrætter og kvindeskildringer. I det udbudte værk ser havfruen ud på beskueren med et selvbevidst og forførende blik – som en underskøn, overnaturlig sirene, der kan lokke enhver på afveje. Baumann vendte flere gange tilbage til havfruen som motiv, og på et tidspunkt forærede hun et af sine værker til vennen H.C. Andersen, der som bekendt selv var optaget af havfruetemaet i sine eventyr. Han kvitterede med følgende ord: ”Du raader over Farvernes Pragt!Du Sjæl har i Havfruens Øjne lagt: Et Blink fra Dig selv, fra Aandens Magt! Min Tak her i fattige Ord er sagt.“

Læs mere om Elisabeth Jerichau Baumann og havfruemotivet i artiklen af mag.art. og ph.d.-studerende Signe Krogh.

Elisabeth Jerichau Baumann: "Havfruen". Signeret. Olie på lærred. 98 x 129 cm. Vurdering: 2-3 mio. kr

Med på auktionen er der flere andre kvindelige kunstnere fra perioden 1850’erne til begyndelsen af 1900-tallet – heriblandt Emilie Mundt, Anna Ancher, Agnes Slott-Møller og Helvig Kinch.

Anna Ancher: "Ung pige ved sit arbejde" (1901). Signeret. Olie på lærred. 57 x 50 cm. Vurdering: 500.000 kr.
Helvig Kinch: "Påfugle". Signeret. Tempera på lærred. 102 x 128 cm. Vurdering: 30.000-40.000 kr.

image
Traditionel Auktion

Kvindelige kunstnere

1. december kl. 16


Vigtige årstal for de kvindelige kunstnere

  •  
  • 1920: Udstilling på ”Den Frie”: "Kvindelige kunstneres retrospektive Udstilling”
  • 1916: De Kvindelige Kunstneres Samfund stiftes
  • 1908: Kvinder får adgang til kunstakademiet i København på lige fod med mænd (dog adskilles kønnene i faget ”tegning efter nøgen model“ frem til 1924). 
  • 1888: Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder oprettes med Johanne Krebs som inspektrice 
  • 1876: Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder oprettes på Dansk Kvindesamfunds initiativ 
  • 1871: Dansk Kvindesamfund stiftes
  •  

For yderligere information, kontakt venligst:

Julie Arendse Voss: 8818 1123 · jav@bruun-rasmussen.dk

Birte Stokholm: 8818 1122 · bst@bruun-rasmussen.dk

Søren Kjerk Holmstrup: 8818 1127 · skh@bruun-rasmussen.dk