Fra et samlerhjertes skatkammer

Et udpluk af litterære perler fra nu afdøde Flemming Erik Pedersens omfattende bogsamling kommer under hammeren på septemberauktionen i Bredgade. Udbuddet rummer blandt meget andet klenodier af H.C. Andersen, et donationseksemplar af Kongeloven fra 1709 og en stambog for biskoppen i Trondheim, Erik Eriksen Pontoppidan.

Flemming Erik Pedersen (1931-2020) havde i flere år sin gang som vurderingssagkyndig i afdelingen for bøger og manuskripter her hos Bruun Rasmussen. Han havde en stor passion for bøger allerede fra barnsben, hvilket udmøntede sig i en enorm viden om bøger, bogtrykkeri, bogkunst og historie. Pedersen samlede med glæde og med hjerte hele sit liv og sad mange år i bestyrelsen i Dansk Bibliofil-Klub og blev i 2012 udnævnt som æresmedlem i klubben. 

På tur med H.C. Andersen

Et kuriøst indslag fra Pedersens samling er noget så sjældent som et ”fællesbrev” skrevet af en ældre H.C. Andersen og en purung, 19-årig Edgar Collin. Brevet er skrevet til Edgars forældre, Augusta og Jonas. Andersen, der var en ultramoderne turist i sin samtid, inviterede flere gange skiftende unge mænd, bl.a. fra Collin-familien, med på ”dannelsesrejser” mod klassiske, kultiverede destinationer i Europa. Det var digteren, der betalte for gildet – dels som en slags ”taknemmeligheds-aflad” til de tro støtter i hans egen ungdom, dels for at sikre sig selskab og støtte – men mest af alt måske som aldrende digter for at sikre sig et frisk pust af ungdom! I sommeren 1872 gik rejsen til Tyskland og Schweiz med Edgar, og brevet, der er en grundig beskrivelse af deres fælles oplevelser i dagene inden, rummer vittige kommentarer og en lille tegning. Andersen forsikrer forældrene om, at Edgar er en “meget elskværdig Reisekammerat” og refererer hermed til et af sine berømte eventyr Reisekammeraten (1835).

Generelt var rejserne med de unge ikke altid lige vellykkede. Dette fremgår bl.a. af dagbøgerne. For ynglingene fremstod Andersen som en til tider krævende rejseleder, da han jo som bekendt var både sensibel og forventningsfuld. Og Andersen skuffedes ikke sjældent over de unges mænds mangel på interesse og engagement. Ikke desto mindre har alle uden tvivl fået sig en oplevelse for livet – og Andersen fornyet inspiration til sine skriverier.

Hans Christian Andersen: Eventyr fortalte for Børn. 2 bd. Kbh: C.A. Reitzel 1842-47. 2. udg. Vurdering: 30.000-50.000 kr.
Olaus Magnus: Historia de Gentibus [...]. Rom: Giovanni Maria Viotto 1555. 1. udg. Med 472 træsnit inkl. helsides kort over Skandinavien. Vurdering: 15.000-20.000 kr.
Timebog: Fragtment. 16 orig. håndskrevne blade. Blæk, tempera og guld på pergament. Indb. i et senere halvbind af læder. Vurdering: 10.000-15.000 kr.

“Tout le monde est une farce”

I Andersen-afdelingen sælges også fra Pedersens samling et ekstremt sjældent sæt af Eventyr fortalte for Børn i 2. oplag, papirklip og dedikationseksemplarer. Desuden præsenteres et donationseksemplar af Kongeloven Lex Regia (1709) fra Wilhelm Hammershøis bogsamling, diverse inkunabler, sjældne bogbind, manuskripter og ikke mindst en stambog for den senere biskop i Trondheim, Erik Eriksen Pontoppidan fra hans dannelsesrejse til Frankrig og Nederlandene i 1641–42. Autografsamlingen rummer originale bidrag fra ét af danmarkshistoriens mest spektakulære par, nemlig Leonora Christina og statsmanden Corfitz Ulfeldt, der i jagten på magt, kastede deres liv ud i et dramatisk stormvejr, der som bekendt fik fatale følger for begge. Ulfeldts bidrag lyder: “Tout le monde est une farce” (Hele verden er til grin / en vittighed)

Stambog fra biskop Erik Eriksen Pontoppidan med bidrag fra bl.a. Leonora Christina og Corfitz Ulfeldt. Vurdering: 20.000-30.000 kr.

Flere bøger under hammeren

På to kommende Netauktioner i efteråret og foråret vil vi formidle salg af den øvrige bogsamling fra Pedersen, der blandt andet indeholder væsentlige danske værker fra 1500-1900-tallet, smukke bogbind og manuskriptfragmenter. 


image
Traditionel Auktion

Bøger og manuskripter

Onsdag 16. september kl. 16


For yderligere information, kontakt venligst:

Lærke Bøgh: 8818 1217 · lb@bruun-rasmussen.dk