Oplev kunstekspert Julie Arendse Voss fortælle om maleren C.W. Eckersbergs to værker på årets første Traditionelle Auktion (vi takker Davids Samling for at stille deres guldaldersal til rådighed for filmoptagelsen).

Sjældent prospekt af Eckersberg

Vi vender blikket mod guldalderen og C.W. Eckersbergs tidlige år som maler med et mesterligt prospekt fra Paris. Her opholdt han sig i årene 1810-13, hvor han blandt andet var elev hos den berømte franske maler Jacques-Louis David.

Akvædukten i Arcueil

For C.W. Eckersberg fik det treårige studieophold i den franske hovedstad afgørende betydning for hans kunstneriske udvikling. Tiden i Paris brugte Eckersberg blandt andet på at finde nye motiver i byen og dens omegn, og i det udbudte værk fra 1812 har han foreviget akvædukten i Arcueil, der ligger 5 km syd for byen. Akvædukten blev opført i 1600-tallet med det formål at forsyne fontænerne i “Jardin du Luxembourg” med vand. Eckersberg skildrer stedet en solskinsdag, hvor folkelivet summer, og det imponerende bygningsværk kommer til sin fulde ret i kraft af et dramatisk komponeret perspektiv. I værket ses også andre af Eckersbergs karakteristiske stilistiske greb som fx fokus på lyset, farverne og figurerne, der skaber liv i motivet. Samtidig kan værket ses som et skridt på vej mod det egentlige friluftsmaleri, som han videreudviklede i Rom og senere introducerede for sine elever på kunstakademiet. Eckersberg udførte kun ganske få prospekter i Paris, hvoraf to i dag befinder sig på Statens Museum for Kunst og et enkelt på Davids Samling. 

C.W. Eckersberg: "Akvædukten i Arcueil" (1812). Hammerslag: 5,6 mio. kr.

Skib i sigte!

For Eckersberg var også havet et kunstnerisk omdrejningspunkt og marinemaleriet en foretrukken genre. Hans opvækst på Als gav rig mulighed for at betragte havet og skibene omkring øen, og som voksen benyttede han sine forbindelser i den danske flåde til at komme ud på havet i ugevis. Her foretog han indgående studier af skibenes beskaffenhed og vindforholdenes betydning for sejlenes, havets og himlens udseende. Disse studier oversatte han til lærredet, og ingen beherskede marinegenren med så stor præcision som ham. På auktionen præsenterer vi et af Eckersbergs smukke marinemalerier i form af et motiv med en engelsk fregat og en lodsbåd i dansk farvand fra 1822.

C.W. Eckersberg: "En engelsk fregat til ankers, som tørrer sejl, og en dansk lodsbåd" (1822). Hammerslag: 1,9 mio. kr.

Eckersberg og guldalderen

I Danmark var første halvdel af 1800-tallet kendetegnet ved et blomstrende kunst- og åndsliv trods tidens ellers store samfundsmæssige problemer – Københavns bombardement, tabet af flåden, statsbankerotten og afståelsen af Norge. Nationen havde brug for genrejsning, og det dannede grobund for nogle af de bedste værker i dansk kunsthistorie. 

Eckersberg var en af de fremmeste malere i guldalderperioden. Hans betydning for dansk kunst bør dog ikke kun måles i den høje kvalitet af hans egne værker. Som professor ved kunstakademiet i København satte han dybe spor hos en hel generation af malere, fx Christen Købke, J. Th. Lundbye, P.C. Skovgaard, Martinus Rørbye og mange, mange flere. Eckersberg har derfor siden fået det velfortjente prædikat som "dansk malerkunsts fader" og indtager i dag en særlig plads i dansk kunsthistorie.


image
Traditionel Auktion

Malerier og tegninger

25. februar kl. 16


For yderligere information, kontakt venligst:

Julie Arendse Voss: 8818 1123 · jav@bruun-rasmussen.dk

Birte Stokholm: 8818 1122 · bst@bruun-rasmussen.dk

Søren Kjerk Holmstrup: 8818 1127 · skh@bruun-rasmussen.dk