Hidtil ukendt værk af Camille Pissarro

Et før-impressionistisk værk af Camille Pissarro fra hans tidlige år på De Dansk Vestindiske Øer kommer nu på auktion. Værket er udført i 1852-55, før Pissarro flyttede til Paris, hvor han blev én af hovedskikkelserne i fransk impressionisme.

 

Hos Bruun Rasmussen er vi henrykte over at have fået kendskab til dette fine og meget tidlige drengeportræt af Pissarro, som føjer nye nuancer til historien om kunstnerens formative ungdomsår. Værket er interessant, fordi det både trækker linjer frem til hans senere så berømte impressionistiske værker og tilbage til den danske guldalder.

Camille Pissarro (1830-1903) er kendt som én af frontfigurerne i den franske impressionisme, men hans kunstneriske karriere begyndte allerede som helt ung i den danske koloni på De Vestindiske Øer, hvor han er født og opvokset. Han viste tidligt et kunstnerisk talent og mødte som 20-årig den fire år ældre danske maler, Fritz Melbye (1826-1869), der var rejst til Caribien for at få ny inspiration. Denne tidlige påvirkning fik afgørende betydning for Pissarros liv og kunst. 

Fra dansk guldalder til fransk impressionisme

Da Pissarro mødte Melbye, havde han endnu ikke modtaget nogen formel male- eller tegneundervisning. Melbye blev derfor den første professionelle maler, som Pissarro havde længerevarende kontakt til i de helt unge år. Den kunstneriske uddannelse havde Melbye fået af sin lidt ældre bror marinemalereren Anton Melbye (1818-1875), der var skolet i den danske guldaldertradition af dansk malerkunsts fader C.W. Eckersberg (1783-1853). Sidstnævnte er blandt andet kendt for at have indført plein-air-maleriet på akademiet i København, hvor han tog sine elever med ud i landskabet omkring København for, at de dér kunne sidde og male olieskitser under åben himmel. Denne praksis havde Melbye med til Dansk Vestindien. Da Pissarro kom til Paris i 1855, var han derfor allerede skolet i plein-air-maleriets praksis, ligesom hans næste mentor, Jean Baptiste Camille Corot (1796-1875), der havde tilegnet sig denne disciplin i Paris og Rom i 1820’erneDet blev helt afgørende for Pissarros senere værker, da genren var en grundlæggende forudsætning for fransk impressionisme.

Portræt af en dreng

Allerede i de unge år var Pissarro optaget af at skildre den jævne befolkning i deres dagligdag – særligt landarbejdere, havnearbejdere og folk på markedet, som i øvrigt blev en motivkreds, der fulgte ham livet igennem. Han foretrak især at skildre den lokale afro-befolkning, som var blevet frie i 1848, hvor slaveriet blev ophævet på De Vestindiske Øer. Det udbudte portræt af den lokale dreng er imidlertid lidt af en sjældenhed. Selvom der findes flere olieskitser af landskaber og lokalbefolkningen i forskellige dagligdagssituationer samt adskillige tegnede portrætstudier, så kendes der kun til et yderligere portræt i olie af Pissarro fra tiden, inden han tog til Paris (Portræt af ung pige fra Galipan i Venezuela fra 1854).

Drengeportrættet er udført i perioden 1852-55, hvor han og Melbye arbejdede tæt sammen. Vi ved, at de to kunstnere rejste sammen til Caracas i Venezuela i 1853-54, hvor de etablerede et fælles atelier, og at deres veje skiltes i 1855, hvor Pissarro tog til Paris. Deres samarbejde var et modstykke til datidens mere traditionelle ”lærer-elev”-forhold, da Melbye snarere var en ven og mentor end en mere traditionel mester for Pissarro. 

Det udbudte portræt vidner i særdeleshed om, at Pissarro allerede på dette tidlige tidspunkt beherskede oliemaleriets teknik. Han udførte her et meget fint og indfølt portræt af drengen, der ser direkte ud på beskueren med en vis ro og melankoli i blikket. Drengens ansigt er omhyggeligt gennemarbejdet med små fine penselstrøg, mens skjorten er mere skitseagtigt udført med kraftigere, hurtige penselstrøg.

Værkets vej til Danmark

Vi ved desværre ikke hvem drengen er, men til gengæld kender vi maleriets proveniens. Pissarro gav nemlig portrættet til juristen Hermann Meier Hjernøe (1823-77) i løbet af årene 1952-55, inden Pissarro rejste til Paris. Hjernøe ankom til De Dansk Vestindiske Øer i 1851, hvor han senere blev prokurator i byen Charlotte Amalie på Skt. Thomas. Værket er siden gået i arv til sønnen Carl Christian Hjernøe (1871-1913), der blev født på Skt. Thomas og vendte tilbage til Danmark i 1877, da faren døde. Herefter er portrættet forblevet i familiens eje indtil i dag. Maleriet har hidtil været ukendt for offentligheden og har således ikke tidligere været handlet. Det er i forbindelse med det forestående salg blevet undersøgt af Wildenstein Institute i New York og optaget i "Pissarro Digital Catalogue Raisonné". 

Drengeportrættet giver et sjældent fint indblik i Pissarros formative ungdomsår og understreger den påvirkning, kunstneren fik af vennen, kollegaen og mentoren Fritz Melbye. Værket er en vigtig brik i forståelsen af det, der formede Pissarro – én af impressionismens allerstørste skikkelser. 

 

Auktion: 29. maj kl. 18 i Bredgade 33, København

Eftersyn: 24.-28. maj på samme adresse

Se hele udvalget på den internationale auktion i Bredgade
Læs mere om auktionen
Læs mere om budgivning

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Birte Stokholm: 8818 1122 · bst@bruun-rasmussen.dk

Julie Arendse Voss: 8818 1123 · jav@bruun-rasmussen.dk

Søren K. Holmstrup: 8818 1127 · skh@bruun-rasmussen.dk