Italiensk folkeliv, historiske søslag og danske landskaber

Vi folder guldalderens foretrukne genrer ud med en række pragtværker af periodens frontløbere som Martinus Rørbye, C.W. Eckersberg og J.Th. Lundbye fra en betydelig dansk privatsamling.

På årets sidste Traditionelle Auktion står guldalderværkerne i kø, og ni af dem kommer fra samme prominente danske kunstsamling. Med dem indkredser vi de mest elskede genrer blandt tidens malere – det italienske folkeliv, historiemaleriet og skildringen af det danske landskab.

Det italienske folkeliv

Hovedværket på auktionen er Martinus Rørbyes motiv fra torvet i Amalfi ved Salerno-bugten sydøst for Napoli. Maleriet er en tour de force i lys, farver, arkitektur og folkeliv. Vi møder her et stort opbud af den pittoreske bys indbyggere, der er kommet for at sælge alskens frugter på markedet, mens andre ligger henslængt i mylderet eller fører indgående samtaler med hinanden. Magen til farverigt folkeliv skal man lede længe efter! Det var dog før realismens tid, og som guldalderens malere havde for vane, er der tale om en romantiseret gengivelse af virkeligheden, befolkningen og deres gøremål under den bagende sol i Syden. Det er ingen hemmelighed, at Italien som kunstens centrum var udgangspunkt for mange danske maleres rejser. Værket stammer fra den eventyrlystne Rørbyes anden rejse til Italien i årene 1839-41 sammen med hustruen Rose. I sine dagbøger beskriver han indgående den kunstneriske proces i forhold til tilblivelsen af værket, heriblandt udfordringerne med at få figurerne passet ind i den komplekse komposition, der har krævet stor malerisk indsigt og snilde at få nedfældet på lærredet. 

Heele Formiddagen arbeidede jeg hjemme, mit Torv koster mig temmelig Uleilighed med de mange smaae Figurer (…) Malet flittigt som igaar Grøn Sagerne i Forgrunden giver mig nok at gjøre saavel hvad Malningen som hvad Arrangementet angaar, jeg drager derfor ofte Rose tilraads, og har ogsaa til min Glæde ofte haft baare Nytte og Fornøielse deraf, da hun unægtelig begynder at faae mere Sands for Kunst.“ 

Martinus Rørbye, rejsedagbog 12. november 1839 og 30. januar 1840

Fra samlingen kommer også andre italienske motiver som fx Rørbyes "Piazza Marina i Palermo" og kollegaen Wilhelm Marstrands underholdende værk "En improvisator" fra et osteria.

Malerisk fortolkning af historien

En anden af guldalderens foretrukne genrer var historiemaleriet, der på kunstakademierne rundt omkring i Europa fortsat blev vægtet højest som motiv. Guldaldermalerne brød i et vist omfang med den sejlivede tradition og bevægede sig ud i verden, satte sig foran motivet og lod det bestemme værkets indhold frem for udelukkende at se tilbage i tiden i deres søgen efter motiver. I et værk fra samme danske samling aktualiserer C.W. Eckersberg dog i 1834-35 en historisk begivenhed i sin skildring af søslaget ved Køge Bugt i 1677, der var kulminationen på en række slag under den såkaldte Skånske Krig mellem Danmark og Sverige. På motivet tager kvinder og børn afsked ved strandkanten med mændene, der hopper i bådene for at bidrage til det, der endte med en dansk sejr.

C.W. Eckersberg: "Scene under Søslaget i Køge Bugt d. 1. Juli 1677", 1834-1835. Olie på lærred. 80 x 113 cm. Vurdering: 1,5-2,5 mio. kr.

Det skønne danske landskab

Det danske landskab blev skildret i rigt omfang af de danske guldaldermalere, og på auktionen fører J.TH. Lundbye an med værket "Blegeplads ved herregården Vognserup" fra 1845. Her er der dømt dansk sommerstemning med blå himmel, lette kumulusskyer, svajende grønne træer og en grøn græseng. Hver enkelt blomst og græssende ko er minutiøst skildret af kunstneren, der netop er kendt for gennem sit virke indgående at have studeret planter og dyr. I maleriets mellemgrund er en kvinde i færd med at blege hvide lagener, som hun til formålet har spredt ud på engen. Lundbye tilbragte flere somre på egnen omkring Vognserup Herregård ved Holbæk, hvor han fandt nogle af sine mest kendte motiver.

Johan Thomas Lundbye: "Blegeplads ved herregården Vognserup", 1845. Olie på lærred. 48 x 64 cm. Vurdering: 800.000-1.000.000 kr.

Det udbudte værk er et godt eksempel på nationalromantik. Via sådanne frodige, danske landskaber kunne kunsten bidrage til at genopbygge en national identitet i en tid, hvor landet led store nederlag i form af englændernes bombardement, tabet af flåden, statsbankerotten og afståelsen af Norge. Fra omtalte kunstsamling kommer også Rørbyes motiv hentet fra det let kuperede terræn med de smukke lysende enge ved Vester Egede mellem Næstved og Faxe, hvor han opholdt sig i 1832.

Studiet af den nøgne kvindekrop

Vi når således vidt omkring guldalderens foretrukne genrer på auktionen med disse motiver hentet fra Italien, historien og det danske landskab. Tidens kunstnere holdt imidlertid også af at skildre nøgne modeller på lærredet, og fra en anden dansk samling kommer en sådan nøgenstudie af en af de mindre kendte navne fra tiden, nemlig Eckersbergs elev Hans Jørgen Hammer. Hans sensuelle gengivelse af en kvinde i færd med at iføre sig sine tøfler kender vi fra læremesterens tilsvarende motiv på Glyptoteket. I 1848 sad kvinden ved navn Madam Hack model på Eckersbergs sommerkursus, hvor Hammer deltog og dygtigt nedfældede motivet.

Hans Jørgen Hammer: Nøgen kvinde, der tager sine tøfler på. Modelstudie, 1843. Olie på lærred. 126 x 92 cm. Vurdering: 200.000-300.000 kr.
image
Traditionel Auktion

Ældre kunst

Tirsdag 30. november kl. 16

For yderligere information, kontakt os venligst:

Julie  Arendse Voss Portrait

Julie Arendse Voss

Julie Arendse Voss

Afdelingsleder / Havnen
Birte  Stokholm Portrait

Birte Stokholm

Birte Stokholm

Vurderingssagkyndig / Havnen
Søren  Kjerk Holmstrup Portrait

Søren Kjerk Holmstrup

Søren Kjerk Holmstrup

Vurderingssagkyndig / Havnen