Lyst og legater – rejsefeber i guldalderen

Azurblåt hav, solbeskinnet arkitektur og pittoresk folkeliv. I guldalderen havde de danske kunstnere stor udlængsel og rejste i flæng til landene omkring Middelhavet for at finde kunstnerisk inspiration. Vi præsenterer nu en række malerier fra Syden af periodens frontfigurer.

På efterårets auktion i Bredgade får man syn for sagen, når det gælder de danske guldaldermaleres udsyn. Danmark var i første halvdel af 1800-tallet kendetegnet ved et blomstrende kunst- og åndsliv trods – eller måske i kraft af – tidens ellers store samfundsmæssige udfordringer, blandt andet som følge af statsbankerot, tab af land og et omfattende bombardement af København. Nationen havde derfor brug for genrejsning, og kunstnere og forfattere arbejdede for sagen i en grad, der gør, at perioden i dag betragtes som en af de rigeste i dansk kulturhistorie. Fædrelandskærligheden var dog ikke det eneste, der løb i guldaldermalernes årer.

Luft under vingerne

De mærkede også en udpræget grad af rejsefeber og længtes mod varmere himmelstrøg. Som et led i deres generelle dannelse som kunstnere drog mange til Sydeuropa for at blive klogere på fremmede kulturer, studere antikken og finde nye eksotiske motiver. Med til fortællingen hører, at det dengang blev betragtet som en nødvendighed for en ambitiøs kunstner at drage ud i verden, og de modtog økonomisk støtte i form af rejselegater fra konkurrencer, fonde og mæcener.

Jørgen Roed: En del af Poseidons tempel med udsigt til basilikaen i Pæstum. Signeret. Olie på lærred. 56 x 64 cm. Vurdering: 600.000-700.000 kr.
Christen Købke: "Tre samtalende kvinder", 1839-1840. Olie på lærred. 61 x 61 cm. Vurdering: 200.000-300.000 kr.

Rom var dengang kunstens centrum, og de fleste guldaldermalere opholdt sig i den italienske hovedstad under deres rejser. Her kunne de møde andre kunstnerkollegaer på langfart, komme helt tæt på oldtidens kulturskatte blot ved at gå en tur gennem byens gader og samtidig studere det rige folkeliv på byens pladser. Rejserne var som følge af datidens transportmidler lange og krævende, og derfor blev kunstnerne ofte i udlandet i flere år ad gangen. Det var på disse rejser, at de lod sig inspirere til nogle af guldalderens mest  berømte værker.

Folkelivet i Orienten

Martinus Rørbye nåede som en af de få danske kunstnere helt til Orienten. Han ankom i december 1835 til oldtidsbyen Smyrna (i dag kaldet Izmir) i det vestlige Tyrkiet. I kunstnerens dagbogsnotater skriver han om sin begejstring for stedet og de mangfoldige kulturelle indtryk. Kulden er tilsyneladende det eneste, der holder ham fra en større kunstnerisk produktion under besøget.

Constantin Hansen: "Gli Faraglioni. Klipperne på Capri", 1839. Signeret. Olie på lærred. 26 x 44 cm. Vurdering: 60.000-80.000 kr.

"Om Formiddagen spadserede jeg igjen til Ponte del Caravani, det var min Hensigt at tegne lidt; men det er her endnu næsten alt for eventyrligt, man har neppe fattet sig efter at have seet en snurrig Figur eller Ting førend en anden endmere forunderlig fremstiller sig. Lange Rækker af Cameler geleidede (…), overalt snurrige Dragter, og en meget smuk Omegn. Om Eftermid: spadserede vi i Batzarerne (…) Vi vare ogsaa i en tyrkisk Caffe“. 

Martinus Rørbye, dagbogsnotater fra Smyrna, december 1835
Martinus Rørbye: "Scene af det offentlige liv i Orienten", ca. 1838. Olie på lærred. 31,5 x 44 cm. Vurdering: 1-1,5 mio. kr.

På auktionen præsenterer vi Rørbyes eminente folkelivsskildring "Scene af det offentlige liv i Orienten" fra omkring 1838. Her bliver vi mødt af en forsamling mænd i traditionel tyrkisk klædedragt og hovedbeklædning. De sidder på en udendørscafé dybt koncentreret omkring et bord, men genstanden for deres koncentration afsløres ikke for beskueren. En tjener serverer kaffe, og en mand ryger pibe, og på broen i bagrunden vandrer et par dromedarer med oppakning, mens et par hunde holder øje med scenariet fra forgrunden. Rørbye har trodset kulden og uden tvivl tegnet skitser på stedet, som han senere har bearbejdet i det udbudte værk.

Fra Capri til Pæstum og Rom

En anden kendt dansk guldaldermaler er Constantin Hansen, der blev født i Rom og bevarede et nært forhold til Italien gennem hele sit liv. I 1839 gik turen til Napoli og omegn, og på auktionen inviterer han os med til Capris klippeformationer og havet omkring øen. Hans rejsekammerat i 1839 var kollegaen Christen Købke, der var optaget af antikkens verden og giver os et indblik i sine oplevelser af freskomalerier fra Herculaneum med en skildring af tre kvinder i klassiske gevandter. Året før, i 1838, mødtes Constantin Hansen med maleren Jørgen Roed, og med ham tager vi turen til Poseidons tempel i oldtidsbyen Pæstum en solskinsdag med et fascinerende arkitekturmaleri. Maleren Wilhelm Marstrand besøgte ad flere omgange kunstens smeltedigel i Rom, og på auktionen finder man flere af hans italienske motiver, heriblandt en festlig skildring af romere til karneval.

Wilhelm Marstrand: Romersk karneval. Olie på lærred. 85 x 67 cm. Vurdering: 250.000-300.000 kr.
image
Traditionel Auktion

Ældre kunst

Tirsdag 21. september kl. 16

For yderligere information, kontakt venligst:

Julie Arendse Voss: 8818 1123 · jav@bruun-rasmussen.dk

Birte Stokholm: 8818 1122 · bst@bruun-rasmussen.dk