Kunst på papir

Fra kobberstik og raderinger til akvareller og tegninger – på vores temaauktion finder du netop nu flere end 78 kunstværker på papir. Det gælder bl.a. værker af guldaldermalerne C.W. Eckersberg, Christen Købke og J.Th. Lundbye og senere danske kunstnere som P.S. Krøyer og Harald Slott-Møller.

Intimt indblik i kunstnerens arbejde

De fleste kunstnere gennem tiden har brugt tegninger som et vigtigt led i deres kreative proces. Tegninger er ofte det medie, hvor kunstneren kan få frit løb for sine idéer til at udforske forskellige metoder og former. Nogle idéer bliver til forstudier, mens andre vedbliver at være skitser. Fælles for dem er, at kunstnerens personlighed og temperament ofte kommer til syne igennem valg af materialer og pennestrøg. Hvad enten det drejer sig om en hurtig nedfældet skitse eller et omhyggeligt bearbejdet forstudie til et større værk, kan tegninger derfor ofte give os et mere intimt indblik i kunstnerens arbejde. Den samme intimitet gælder for de grafiske værker produceret gennem tiden, hvor dygtige håndværkere forsigtigt har graveret, skåret eller ætset direkte på kobberplader eller træ. Med disse teknikker blev det muligt at udbrede kunsten og gøre den mere tilgængelig for folk, som ellers ikke ville kunne få glæde af den. 

Vogterdrengen i det danske landskab

På auktionen er Danmarks største guldaldermalere repræsenteret, heriblandt J.Th. Lundbye og Martinus Rørbye. Fra Lundbyes hånd byder vi på en lille vandfarve, som skildrer en vogterdreng med sine får. Tegningen er udført i marts 1848, måneden før han som kun 29-årig soldat blev ramt af et vådeskud og døde. Nævneværdig er også en vandfarve af Rørbye med et lignende motiv af en dreng, der vogter får. Begge kunstnere har hver især gengivet deres figurer i det velkendte danske sommerlandskab med blå himmel, turkist hav og græsklædte grønne bakker. Kompositionerne skiller sig dog ud fra hinanden i forhold til figurernes placering i billedet. Hvor Lundbye har placeret vogterdrengen i baggrunden stående på et højdedrag og hævet over sine får, har Rørbye placeret sin vogterdreng i forgrunden liggende blandt fåreflokken. Mens Rørbyes dreng kigger direkte på beskueren, skuer Lundbyes dreng ud af billedet mod et ubestemmeligt og fjernt sted. Til gengæld fastholder vædderen, som er den centralt placerede figur i Lundbyes værk, beskueren med et fast blik. Man kan tydeligt se, hvordan Lundbye, som først og fremmest var dyremaler, har tillagt dyrene mere betydning end Rørbye gennem de detaljerede gengivelser og deres placering i billedrummet. 

Martinus Rørbye: En vogterdreng hviler mens fårene græsser. Betegnet Martin Rørbye 1803–1848. Blyant og vandfarve på papir. Bladstørrelse 18,5 × 20,5 cm. Vurdering DKK 10.000-15.000.
J.Th. Lundbye: Studieblad med en ko. Betegnet "Lethreborg Hovmark 12. August 1844“. Pen på papir monteret på papir. Bladstørrelse 15 × 16 cm. Vurdering DKK 10.000-15.000.

Lundbyes kvægstudier

Den detaljerigdom som ses i Lundbyes dyreskildringer, kommer også til udtryk i et andet værk af kunstneren på auktionen med én af Lundbyes omhyggelige kvægstudier fra 1844, betegnet ”Lethreborg Hovmark, som forestiller en stående ko set bagfra og fra siden. Henover sommeren 1844 udførte Lundbye mange studier af køer. Han skriver i sin dagbog om de mange overvejelser, han gør sig i forhold til det at male efter naturen, om studiens beskaffenhed, kunsthistorikeren N.L. Høyens mening herom og den glæde, der er forbundet med at blive sikker i sit håndværk og få et virkeligt sandt kendskab til naturen. Men selvom Lundbye fra helt ung af yndede at studere og male de forskellige dyr, vidner hans dagbog også om, at det ikke altid var helt let at arbejde med de firbenede kreaturer.

"Jeg har efter Evne studeret Dyrene, men det er et vanskeligt Fag, da Modellerne er saa urolige, og jeg næsten Intet kan gjøre uden Andres Hjælp. Jeg maa, naar jeg skal male dem, have Nogen til at holde Modellen og idelig dreie og rette paa den, for at bevare den begyndte Stilling.”

Johan Thomas Lundbyes dagbøger, 28. juli 1844.

Gå på eftersyn!

Alle auktionens værker er udstillet på eftersyn hele sommeren frem til auktionsdagen i Sundkrogsgade 30 i Nordhavn. Alle er velkomne!


image
Netauktion

Tema: Kunst på papir

9. august kl. 19


For yderligere information, kontakt os venligst:

8818 1111 · info@bruun-rasmussen.dk