2131/​313

Georg Haas, efter C. A. Loretzen (f. Hamborg 1751, d. København 1817)

“Staden Vismars Beleiring og Overgivelse til Kong Christian. V...”. Kobberstik. 18. årh.s slutning. Lysmål 37,5×49.

Stand

Undersøgt i ramme. Trykfold. Fugtskjolder. Misfarvninger. Papiret er gulnet. Revner på papir.

Auktion

Ældre malerier, møbler og varia, 2. august 2021

Kategori
Vur­dering

1.500–2.000 kr

Solgt

Hammerslag

800 kr  

2 bud

Tidspunkt Byder Bud
800 kr
750 kr