905/​27

Johan Thomas Lundbye (f. Kalundborg 1818, d. Bedsted 1848)

“Blegeplads ved herregården Vognserup”. Sign. monogram 1845. Olie på lærred. 48×64.

Karl Madsens fortegnelse over Johan Thomas Lundbyes malerier, 1895, nr. 186, omtalt s. 151–152 og afbildet s. 151.

Udstillet: Charlottenborg 1845 nr. 184, her erhvervet af Orla Lehmann for 50 Rd. Kunstforeningen 1893 nr. 103. Rådhusudstillingen 1901 nr. 1175.

Afbildet: “Kunst i Danmark, Ny Række. III, Karl Madsen, Malerier af Johan Thomas Lundbye”, 1931, nr. 40.

Litteratur: Karl Madsen, “Johan Thomas Lundbye”, 1949, afbildet s. 199 og omtalt s. 200.

Proveniens: Amtmand Orla Lehmann (1845). Dr. phil. G. Rode. Overretsprokurator V. Rode. Fru A. Rode, f. Plough (1895). Generalkonsul Johan Hansens samling nr. 1013, dennes auktion Winkel & Magnussen 126, 1932, III. del, nr. 109, afb. s. 4 (frontispiecen). Grosserer Carl Schepler. Bruun Rasmussen auktion 410, 1980 nr. 58, afbildet s. 27. Dansk privatsamling.

Lundbye nævner maleriet i sin dagbog 27. februar 1845.

Auktion

Malerier og tegninger, 30. november 2021

Kategori
Vur­dering

800.000–1.000.000 DKK

Solgt

Hammerslag

850.000 DKK