903/​283

Johann Friedrich Struensee (f. 1737, d. 1772)

Unik samling af materiale vedr. J.F. Struensee. Samlingen indeholder bl.a. en større samling trykkefrihedsskrifter, et samtidigt håndskrift af tiltaleskriftet mod Struensee og Brandt samt Christian d. VIIs tiltale mod Dronning Caroline Mathilde betitlet ”Copie af de Originale Documenter som ere Forfattede i Anledning af Inquisitions Processen imod de forrige Grever Struensee og Brandt […].” København 1772. 8vo. Indb. i samt. halvlæder. + N. Prahl (udg.) Kiøbenhavns Allehaande for Aaret 1772 og 1773 (det udkomne). Kbh: P.H. Höecke 1772. 8vo. Samt. slidt hellæder. Første del hovedsagelig bestående af indlæg om Struensee og Brandts arrestation og henrettelse, præsterne Mynster og Hee omvendelseshistorier om de to grever. Tidl. i Bent Dahlstrøms samling. + Dr. B. Münter: Bekehrungsgeschichte des vormaligen Grafen […] Johann Friederich Struensee. Kbh: Rothens Erben und Proft. 1772. Indb. i senere halvpergament. Herudover indgår en serie af kobberstik illustrerende hændelserne omkring Struensees arrestation og henrettelse samt 2 portrætter af Struensee. + Satirisk, koloreret træsnit af Struensees ”tænkte” skamstøtte med klare angivelser af den almindelige foragt. Rammemål: 43,5×37 – 25×20. Vedlagt Miniatureportræt af Dronning Caroline Mathilde malet på (elfen)ben af Andreas Thornborg indsat i den originale kronede tinramme. + Miniature portræt (angivet som Struensee som ung, men snarere Christian d. 7). Sidstnævnte angives at have tilhørt C.F.Tietgen, iflg. Pedersen.

En unik samling af bøger, hæfter, kobberstik etc. knyttet til en skelsættende periode i dansk 1700-tals historie. Flemming Erik Pedersen var det meste af sit liv fascineret af den dramatiske (danmarks-)historie omkring dronning Caroline Mathilde og J.F. Struensee, og hans samling er blevet skabt med stor passion gennem adskillige årtier.

Proveniens: Flemming Erik Pedersen (1931–2020).

Auktion

Antikker, møbler, kunsthåndværk, tæpper og bøger, 22. september 2021

Kategori
Vur­dering

20.000–25.000 DKK

Solgt

Hammerslag

40.000 DKK