852/​5180
2 Frederik d' or 1826, Altona, H 1, S 1, F 284, Schl. 14

Description

2 Frederik d' or 1826 I.F.F. (Johan Friedrich Freund), Altona, H 1, S 1, Sieg 34, F 284, Schl. 14, KM 697, 13,29 g - UNIK i privateje og af største numismatiske betydning.

Det eneste andet kendte eksemplar befinder sig i L. E. Bruuns samling (8065). Bruun erhvervede sit eksemplar i 1901 på auktionen over Otto Diemars fremragende samling (nr. 1099). Den blev her beskrevet som “Unicum” og indbragte den formidable pris af 81 kr, hvilket var den absolut højeste pris af samtlige enkeltmønter på auktionen (til sammenligning blev en dobbelt guldkrone fra 1628 solgt for 35 kr). Det foreliggende eksemplar hidrører fra en jødisk bankierfamilie i Nordtyskland. Velpræget og fuldt detaljeret eksemplar med en perfekt rand og betydelige rester af originalt møntskær.

2 Frederik d' or 1826 I.F.F. (Johan Friedrich Freund), Altona, Hede 1, Schou 1, Sieg 34, Friedberg 264, KM 697 (Unique), Schlumberger 14, 13.29 g - UNIQUE in private hands and of the highest numismatic importance The first Danish double d'or ever issued in a well-struck and fully detailed example with a perfect rim and considerable remains of original luster. It has hitherto been considered unique and is arguably the most important Danish 19th century coin in private hands. The only other known example rests in the publicly held collection of L.E. Bruun, who acquired his copy in 1901 at the important Diemar sale, where it brought the highest price of all. The present example comes from a family of Jewish bankers in the north of Germany.

Udmøntningen af “Frederiksd'orer”, der baseredes på en kongelig resolution af d. 26. marts og 9. august 1825, blev først forkyndt af de deputerede for finanserne i en Placat af 3. februar 1827. Her fremgår det bl. a. af disse guldmønter ikke havde “nogen tvungen Cours i hans Majestæts Stater” (§ 4). Nærmeste forbillede var 10-thalere (også kaldet dobbelt-pistoler) fra forskellige tyske stater som Preussen, Hannover, Braunschweig og Sachsen, og deres finvægt knyttede sig tæt til de franske 40 francs. Der var således tale om en international handelsmønt, der blev vel modtaget i andre lande, og på anmodning fra flere handelshuse i Altona og Hamburg blev der i de kommende år præget betydelige mængder.

The minting of Danish “D'Ors” was initiated on the initiative of wealthy merchants in Altona and Hamburg who were in need of an internationally accepted currency. The closest models were the 10 Thalers (or Double Pistols) from different German states such as Prussia, Hannover, Brunswick and Saxony. The net weight in gold of the Danish types were close to that of the French 40 Francs.

Quality

EF-VF

Auction

Coins, 4 November 2014

Category

Coins ▸ Denmark

Estimate

300,000–350,000 kr.

Sold

Price realised

360,000 kr.

16 bids

When Bidder Bid
360,000 kr.
350,000 kr.
340,000 kr.
330,000 kr.
320,000 kr.
310,000 kr.
300,000 kr.
295,000 kr.
292,000 kr.
290,000 kr.
280,000 kr.
270,000 kr.
260,000 kr.
250,000 kr.
240,000 kr.
210,000 kr.