905/​670

Henry Heerup (f. København 1907, d. sst. 1993)

“Koncerten”. Sign. Heerup 1953. Olie på lærred. 140×200.

Litteratur: Registreret og geng. i “Dokumentariske fotografier af dansk billedkunst”, DAK 134, www.kb.dk (Det Kongelige Bibliotek, København). Litteratur: Poul Gammelbo: “Heerup - En billedverden”, København 1977, geng. s. 19. Udstillet: Decembristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København 1954, kat. nr. 106. Proveniens: Grete & John L. W. Lamb, Danmark / USA. Værket blev erhvervet direkte fra kunstneren af Grete Lamb, som i 1962 tog maleriet med til USA i.f.m. sit amerikanske giftemål.

Et brev fra kunstneren til maleriets ejer medfølger, dateret Vanløse, marts 1978.

Der er i privat eje og offentligt salg efterhånden meget langt imellem tidlige, stort anlagte og symbolske værker af Henry Heerup. Derfor er det en særlig fornøjelse hér at kunne præsentere det monumentale værk ”Koncerten”, som viser kunstneren fra hans absolut bedste og kunsthistorisk mest betydningsfulde side. Samtidig er der tale om en slags genopdagelse, idet maleriet ikke har befundet sig på dansk jord siden 1962, hvor dets danske ejer bragte det med sig til USA i forbindelse med at hun giftede sig amerikansk og bosatte sig i New Jersey.

Heerup er i dansk sammenhæng om nogen som symbolernes mester. Han er elsket for sin fremstilling af eksistensens allerstørste temaer og dramaer i en direkte visuel stil, hvor følelser, livsstadier og tidens gang kommunikeres ved hjælp af bredt etablerede symboler. Heerups bedste værker er slet og ret moderne ikoner eller hymner til menneskelig forbundenhed og livet med alt hvad det rummer af både glæder og sorger.

Bagsiden af Heerups store popularitet og folkelighed har nok især i en årrække været en noget ensidig opfattelse af en ukontroversiel, hyggeligt bekræftende motivverden, som har skygget for de mere livsdyrkende og rendyrket vitalistiske aspekter, der også er på færde i hans værker. I den forbindelse er det værd at fremhæve en passage i et medfølgende brev fra Heerup til maleriets ejer, Grete Lamb. Kunstneren replicerer på en beretning (som vi desværre ikke kender) om modtagelsen af værket blandt gæsterne i det amerikanske hjem: ”(…) Det Morer Mig At Høre Hvilke Reaktioner De Fremkalder Hos De Mennesker, Som Ser Dem. Jeg Haaber At Der Stadig Vil Blive Flere og Flere Som Ikke Ser Noget Uartigt I Nøgenhed”.

Det udbudte værk er – som titlen siger – naturligvis en koncert. Men det er også en livs- og frugtbarhedshymne med moder og barn, hjulet som symbol på tiden og altings bevægelse, figurer der på den ene side er en pianist og et instrument, men også i den stærke markering af de ydre konturer abstrakte symboler, der giver associationer til både falliske og foster-lignende former, som er eksplicitte i andre af Heerups værker.

Givet maleriets datering – 1953 – og især cirklen af børn der slutter sig som et hjul eller en glorie bag den rygvendte kvinde, men også hele maleriets kompositoriske bevægelse fra en lys til en mørkere side, er det samtidig oplagt at associere til Asger Jorn, der på eksakt samme tid i flere malerier arbejder med motivet ”Livshjulet”. Temaet går tilbage til middelalderen og betoner livets cirkularitet fra fødsel over ungdom og forelskelse og skabelsen af nyt liv til alderdom og død. Selve livets genkomst til trods. Alt dét som også er en undertone i ”Koncerten” og i Heerups værk som helhed.

Dette emne er belagt med kunstnerafgift.
Auktion

Malerier og skulpturer, 7. december 2021

Kategori
Vur­dering

200.000–300.000 DKK

Solgt

Hammerslag

500.000 DKK