899/​37

P. S. Krøyer (f. Stavanger 1851, d. Skagen 1909)

“Komiteen for den franske Kunstudstilling i København 1888”. Studie til maleri på Ny Carlsberg Glyptotek med målene 144×221. Usigneret. Olie på lærred. 27×41.

H. Chr. Christensens fortegnelse over P. S. Krøyers malerier nr. 406.

Udstillet: Charlottenborg, “En Samling Malerier, Studier og Tegninger af maleren P. S. Krøyer”, 1905 nr. 90. “P. S. Krøyers mindeudstilling Charlottenborg”, 1910 nr. 181. Ny Carlsberg Glyptotek, “Krøyer og Jacobsen 1888–1889”, 1988 afb. fig. 10.

Proveniens: Kunstnerens dødsboauktion 1910 nr. 111. (dødsbostempel bag på lærredet). Solgt for 1775 kr. V. Winkel & Magnussen (1923). Bruun Rasmussen auktion 526, 1989 nr. 71 afb. s. 61. Bruun Rasmussen Vejle auktion, 38, 1995 nr. 689 afb. s.111.

Der findes endnu en studie, der blev sat til salg hos kunsthandler George Petit i 1880erne, der var indleveret af Krøyer. Kunsthandleren havde svært ved at sælge den. Maleriet blev dog købt i 1890 ubeset af Heinrich Hirschsprung til den Hirschsprungske Samling (inv. nr. 212).

Det var brygger Carl Jacobsen, der bestilte maleriet af “Komiteen” i anledning af den store udstilling af fransk kunst, der blev afholdt i København i 1888. Han fik ideentil udstillingen året før og den skulle laves i forbindelse med Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i 1888. Brygger Jacobsen interesserede sig primært for fransk skulptur, så derfor havde han brug for kyndige folk omkring sig fra både Danmark og Frankrig, der kunne dække malerkunsten. Arkitekten Vilhelm Klein blev sat til at tegne en udstillingsbygning, der blev placeret på Halmtorvet, ved den nuværende Rådhusplads. Bygningen var inspireret af Palais de Luxembourg i Paris. Brygger Jacobsen bad Tuxen og Krøyer om at være med fra dansk side sammen med Vilhelm Klein og Jacobsen selv. En af de vigtigste opgaver var at hverve kunstnere og kulturpersonligheder til komiteen. Det var primært Klein og Krøyer, der opsøgte franske kunstnere og arbejdede i hærdigt på at få dem til at deltage med udvalgte kunstværker. 31 franskmænd blev udvalgt til komiteen. Formand blev efter Jacobsens ønske Louis Pasteur. Herudover bestod den franske komite af intet ringere end den franske kulturminister Antonin Proust, to vellidte kunstkritikere, kunsthandleren George Petit samt en række prominente kunstnere, 9 malere, 7 billedhuggere, 3 arkitekter og en kobberstikker. Her skal fremhæves følgende:

1:Maleren P. A. Besnard (1849–1934) 10: Maleren Léon Bonnat (1833–1922) 14: Portrætmaleren Carolus Duran (1837–1917) 20: Biolog m.m. Louis Pasteur (1822–1895) 21: Brygger Vagn Jacobsen (1884–1931) 22: Arkitekt Vilhelm Klein (1835–1913) 24: Maleren Puvis de Chavannes (1824–1898) 29: Maleren Laurits Tuxen (1853–1927) 31: Maleren P.S. Krøyer (1851–1909)

Udstillingen blev en stor succes med mere end 150.000 besøgende. 327 malerier, akvareller og pasteller, 201 skulpturer, 76 arkitekturtegninger og 55 grafiske arbejder blev udstillet og alle fra komiteen var repræsenteret med værker bortset fra Fernand Cormon (1845–1924).

Omkring maleriet tilblivelse ved man, at Krøyer drog til Paris i november 1888, lånte Tuxens lejlighed og fik sig et atelier i Palais de l'Industrie. Det lykkedes ham at få samlet i alt 30 personer og fik præciseret, hvorledes komiteens medlemmer skulle grupperes omkring et bord. Tuxen og Krøyer selv blev placeret diskret yderst til højre.

Stand

Konditionsrapport ved forespørgsel. Kontakt: fine-art@bruun-rasmussen.dk

Konditionsrapport ved forespørgsel.

Bestil konditionsrapport

Auktion

Malerier og tegninger, 1. december 2020

Kategori
Vur­dering

600.000–800.000 kr.

Solgt

Hammerslag

600.000 kr.