2131/​5083

Skandinavien?, måske syd- eller østligere, penning, imitation, tilsyneladene primært inspireret af typer tilskrevet Hedeby under Svend Estridsen, f.eks. Hbg. 77. Visse nederlandske 1000-tals typer kan (også) have tjent som inspiration, 0,74 g. Sjælden og spændende uudforsket imitation.

Kvalitet

1+-1

Auktion

Mønter, 8. august 2021

Kategori
Vur­dering

4.000 kr

Hammerslag

Ikke solgt