2005/​5201 India, Magadha, c. 500–430 BC, Karshapana, 3.23 g, GH 222 Karshapana, 3.24 g, GH 96var. (2)

Description

India, Magadha, c. 500–430 BC, Karshapana, 3.23 g, GH 222 Karshapana, 3.24 g, GH 96var. (2)

Auction

Coins, 2 February 2020

Category

Estimate

800 kr.

Sold

Price realised

420 kr.

2 bids

When Bidder Bid
420 kr.
400 kr.