2022/​199 Casper Martin Wessel: A map of Zealand, Denmark. 1777. Inscribed in print C. Wessel/H. Skanke. Engraving. Visible size 62 × 68 cm.

Description

“Kort over Siælland og Möen med tilgrændsende Kyster af Skaane, Falster, Laaland, Langeland, Thorsinge, Fyen, Samsöe og Jylland under det Kongl: Viidenskabernes Societets Direction ved rigtig Landmaaling optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Operationer prövet”. A map of Zealand, Denmark. 1777. Inscribed in print C. Wessel/H. Skanke. Engraving. Visible size 62 × 68 cm.

Casper Wessel var broder til den norsk-danske forfatter, Johan Herman Wessel (1742–1785), som efter sigende skrev således om sin broder: “Han tegner Kort og kender Loven/Han er så flittig, som jeg er doven”.

Condition

In four pieces. The sheets have turned slightly brown. Some stains. Examined in frame.

Auction

Category

Artist

Casper Martin Wessel (b. Vestby in Akershus 1745, d. 1818)

Estimate

2,000 kr.

Price realised

Not sold