Vurdering og rådgivning i Sydfrankrig

Hvad enten dit behov gælder indbovurderinger eller auktionsrådgivning, står vores repræsentant i Luxembourg & Sydfrankrig, Peter Koch, til din rådighed.

Bruun Rasmussens repræsentant i Sydfrankrig, Peter Koch.

Franske Louis XVI-kandelabre fra ca. 1780.  Solgt for et hammerslag på 170.000 kr. på en Traditionel Auktion i København. Kandelabrene blev indleveret til Peter Koch i Sydfrankrig.

2 billeder

Salg og køb på auktion 

Peter Koch foretager vurderinger af hele indbo og enkelte effekter med henblik på et auktionssalg hos Bruun Rasmussen. Han fungerer som din primære kontaktperson gennem hele salgsforløbet og sørger for transport (inkl. forsikring) af effekter fra Frankrig til Bruun Rasmussens respektive afdelinger i Danmark.

I forbindelse med køb på Bruun Rasmussens auktioner kan Peter Koch bistå med konditionsrapporter og anden vejledning.

Indboforsikring

Peter Koch er godkendt til at udfærdige vurderingsrapporter i forbindelse med indboforsikringer i Sydfrankrig. Uden en sådan godkendt vurdering kræver de franske forsikringsselskaber købskvitteringer for alt indbo for at ville udbetale erstatninger i tilfælde af tyveri. Samarbejdet er i første omgang indgået med forsikringsselskabet Generali i Vence, men også andre franske forsikringsselskaber accepterer Peter Koch som valuar.

Han rådgiver også arvinger af dødsboer og kan foretage indbovurderinger i forbindelse med arveværdiansættelser.

 

For yderligere information, kontakt venligst:

Peter Koch: +45 4045 3403 · p.koch@bruun-rasmussen.dk